اتوماسیون صنعتی

کنترل و اتوماسيون صنعتی:

  • تجهيزات و سیستم های کنترل و مانيتورينگ (PLC , ESD, DCS, HMI ,…)
  • انواع کامپيوتر های صنعتی
  • انواع safety barrier  و سیگنال کاندیشنر
  • منابع تغذيه و لوازم جانبی